Blog en nieuws« ga terug

WKR biedt meer ruimte voor bedrijfsuitjes en incentive reizenDe onbelaste ruimte binnen de werkkostenregeling (WKR) wordt met ingang van 1 januari 2020 verruimd. In 2019 mochten de werkgevers tot 1,2 procent van het totale fiscale loon van hun bedrijf onbelast vergoeden of verstrekken. 

Dit percentage wordt vanaf 1 januari 2020 opgetrokken naar 1,7 procent over de eerste €400.000 fiscale loon. Boven de €400.000 geldt dan weer 1,2 procent. De verruiming van deze werkkostenregeling betekent in de praktijk dat werkgevers vanaf 1 januari 2020 tot €2.000 hogere onbelaste vergoedingen geven aan hun werknemers. 

Binnen die onbelaste vergoedingen vallen extraatjes als kerstpakketten, bedrijfsuitjes, stedentrips en feestjes die intern plaatsvinden. Op de keper beschouwd zal over het algemeen het MKB hiervan het meeste voordeel hebben. Een en ander is belsloten op voordracht van Staatssecretaris Menno Snel van Financiën. 

Tot 31 december 2019 mogen werkgevers nog tot 1,2 procent van het totale fiscale loon, wat inhoudt de loonsom van alle personeelsleden samen, onbelast vergoeden of verstrekken. Dat beschouwen we als de vrije ruimte. Daar zitten niet de onbelaste vergoedingen bij. 

Bijvoorbeeld de vrijgestelde vergoedingen zoals reiskosten, opleidingskosten of de telefoon van de zaak. De 1,7 procent WKR houdt in dat bij een loonsom van €400.000 dat werkgevers in de nieuwe situatie €6.800 onbelast beschikbaar mogen stellen in plaats van €4.800 die tot en met 31 december 2019 van kracht is. Hiernaast wordt tevens de vergoeding die de werkgever geeft voor het aanvragen van een VOG-verklaring vanaf 1 januari 2020 toegevoegd aan de lijst vrijstellingen. 

Het kabinet heeft voor deze verruiming een bedrag van 100 miljoen euro gereserveerd en hoopt hiermee lagere lasten op arbeid voor het MKB te bewerkstelligen.