Blog en nieuws« ga terug

Is jouw personeelsvereniging wel ingeschreven bij de KvK?Van de ruim 8.200 personeelsverenigingen in onze database staat slechts 60% daadwerkelijk ingeschreven bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.

Wat beschouwen we als een vereniging?
Een vereniging is een samenwerkingsvorm tussen twee of meer personen (oftewel leden), die samen een doel willen bereiken. Het maken van winst om onder de leden te verdelen, mag nooit een doel zijn van de vereniging. De winst moet namelijk in ten goede komen aan het gemeenschappelijke doel. Bij het oprichten van de vereniging is er allereerst een ledenvergadering. In die vergadering wordt officieel het bestuur gekozen. Het bestuur van de vereniging heeft de leiding over de dagelijkse gang van zaken. Bij alle verenigingen is er sprake van rechtspersoonlijkheid. Er zijn twee soorten:

1. Verenigingen met volledige rechtsbevoegdheid
Deze zijn opgericht bij notariŽle akte, waarin de statuten zijn opgenomen. Verenigingen met volledige rechtsbevoegdheid moeten worden ingeschreven in het handelsregister. Zolang dit niet gebeurt, is iedere bestuurder hoofdelijk aansprakelijk.

2. Verenigingen met beperkte rechtsbevoegdheid
Dit zijn verenigingen waarvan de statuten niet zijn opgenomen in een notariŽle akte. Deze verenigingen kunnen geen erfgenaam zijn en geen registergoederen verkrijgen. Een vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid mag, maar hoeft niet te worden ingeschreven in het handelsregister. In de statuten staan de belangrijkste regels van de vereniging. Als de vereniging bij notariŽle akte wordt opgericht, moeten de volgende punten in de statuten staan:

- De naam en de plaats van vestiging;
- Het doel;
- De verplichtingen van de leden tegenover de vereniging;
- De wijze van bijeenroeping van de algemene vergadering;
- De wijze van benoeming en ontslag van de bestuurders;
- De bestemming van het batig saldo van de vereniging na ontbinding.

Voor wijziging van de statuten van een vereniging die bij notariŽle akte is opgericht, is ook een akte van de notaris vereist. Naast statuten wordt er door verenigingen vaak een huishoudelijk reglement gebruikt, waarin specifieke regels voor de vereniging staan.

Als je dus als vereniging events organiseert met een zeker risico, richt dan een formele vereniging op. Dat geldt zeker voor een personeelsvereniging die zo nu en dan een uitje organiseert. Een vreselijk voorbeeld was een ongeluk tijdens een personeelsuitje van een grote Nederlandse drogisterijketen in 2007. Tijdens een tocht met een vlot op de rivier de Berkel, in de Achterhoek, verdronken twee personeelsleden. Afgezien van het afgrijselijk menselijk leed kan zoiets ook verstrekkende gevolgen hebben voor de organisatie (bestuur) van de personeelsvereniging.

Kan ik een bankrekening openen voor een informele vereniging?
Nee, dat kan niet. De bankrekening blijft gekoppeld aan een persoon. Dat is in de meeste gevallen de penningmeester. Het is vaak nog wel mogelijk om er dan nog achter te zetten: in zake Personeelsvereniging X. Een bankrekening op naam van de informele vereniging openen lukt dus niet. Die zijn voorbehouden aan de formele vereniging met rechtspersoonlijkheid. Zoals we net al beschreven, ben je gebonden aan de afgesplitste rekening, waar de naam van de penningmeester aan gekoppeld is.

Het is uiteraard heel praktisch om een aparte rekening te openen. Jullie hebben dan veel beter inzicht in de financiŽn. Het is dus aan te raden, in plaats van de situatie dat het allemaal op je privťrekening staat, waar in bepaalde gevallen dan vermogensbelasting over betaald dient te worden.

Wellicht doen jullie er goed aan, mits nog niet ingeschreven, je te laten informeren bij de KvK.
Een belletje kan immers nooit kwaad.