Blog en nieuws« ga terug

Wat is het belang van een personeelsuitje?Een personeelsuitje brengt medewerkers c.q. collega's in een heel andere omgeving, sfeer en setting. Het zorgt ervoor dat collega's andere kanten van elkaar leren kennen.

Wat is het nut hiervan?
Een goede sfeer onder het personeel creëeren is van groot belang. Tevreden werknemers renderen namelijk veel beter dan collega's zonder hart voor de zaak. Een personeelsuitje kan hierbij een goede bijdrage leveren aan het binden en boeien van medewerkers. Een informeel en gezellig samenzijn met collega’s doorbreekt het dagelijks patroon. Door een leuk teamuitje versterk je het wij-gevoel tussen collega’s. Als ze elkaar beter leren kennen, draagt dat bij aan de fijne sfeer op de werkvloer en wordt er beter samengewerkt. Bij een goede sfeer zullen de werknemers/collega's ook niet zo snel van baan verwisselen.

Groepsdynamiek
Een personeelsuitje bevordert dus de groepsdynamiek. Je vergroot de teamgeest op een leuke manier doordat je elkaar buiten werktijden ook op een andere en ontspannen manier treft. Een goede teamspirit bevordert de creativiteit, productiviteit en het hart-voor-de-zaak gevoel van medewerkers. Door een combinatie van plezier en activiteiten ontstaan verrassende situaties. Je ontdekt bijvoorbeeld bepaalde eigenschappen van mensen die je misschien nog helemaal niet kende. Dat onsympathieke mens van de administratie blijkt wellicht juist heel vriendelijk. Sterker nog, jullie delen dezelfde hobby. Ook is het belangrijk dat je met je collega's het gesprek aansnijdt over onderwerpen die op het werk niet ter sprake komen. Zo creëert een bedrijfsuitje eenheid en chemie op de werkvloer.

Aandacht menselijk kapitaal
Een kerstpakket of een eindejaarsbonus is voor werknemers een belangrijke blijk van waardering. Het draagt bij aan een positief gevoel over de werkgever. Uit tal van studies blijkt ook dat ondernemingen, die juist aandacht besteden aan hun menselijk kapitaal, tot wel 40% beter presteren. Dat blijkt bijvoorbeeld uit een onderzoek over deze casus van een groot onderzoeksbureau uit 2010 bij twee bedrijven in de automobielindustrie. Een personeelsuitje is dan een van de middelen om medewerkers te motiveren en de onderlinge banden te versterken. Het saamhorigheidsgevoel binnen de organisatie krijgt daarbij een flinke oppepper. En dat is juist nu in deze tijden absoluut geen overbodige luxe.

Door veel bedrijven wordt nog steeds de hand op de knip. Personeelsevents worden vaak als eerste wegbezuinigd. De gevolgen daarvan op korte termijn zijn misschien prettig voor de organisatie, maar op langere termijn kan het zeker consequenties hebben. Dan blijkt dat de goede werksfeer en het goede onderlinge contact tussen collega’s vaak doorslaggevend is bij de keuze om wel of niet van baan te wisselen. Het is van evident belang kennis en ervaring binnenboord te houden. Investeren in een bedrijfsuitje is dus niet alleen maar een kostenpost, de organisatie wint er ook veel mee.

De geschiedenis van het bedrijfsuitje
Japan is de bakermat van het personeelsuitje. U moet weten dat in Japan werkweken van honderd uur schering en inslag waren. Veel werknemers werkten zich letterlijk kapot. Bedrijven realiseerden zich al snel dat ontspanning van evident belang was. Zelfs vanuit overheidswege werd het gepromoot. Het principe “work and play” is dan ook een uitvinding uit het land van de rijzende zon. Het was daar zo succesvol dat het ook naar de rest van de wereld is overgewaaid. Misschien gaat het een beetje ver om te zeggen dat het bedrijfsuitje het leven heeft gered van veel Japanners maar toch is dat niet zo ondenkbaar. Japanners kennen een onnavolgbaar groepsgevoel en een bedrijfsuitje
versterkte dit belang. Individualisme is in Japan een totaal onbekend concept. Collega’s stonden op dezelfde hoogte als familie, en activiteiten buitenshuis werden bij voorkeur met hen ondernomen. Vandaar dat de gemiddelde Japanner vroeger zeker één keer per week een bedrijfsuitje vierde. Het fenomeen karaoke was dan een zeer populaire bezigheid.Inmiddels hebben ze ook in Japan redelijk normale werkweken maar personeelsuitjes zijn nog steeds erg populair in Japan.